Regisztrált mérlegképes könyvelőink elkészítik éves vagy egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő mellékletét.
A törvényi előírásoknak megfelelően gondoskodnak a közzétételről és letétbe helyezésről.

Mi az a beszámoló?

A beszámoló egy kimutatás, ami a vállalkozás adott üzleti évére vonatkozóan tartalmazza gazdálkodásának főbb mutatóit, különböző részletezésben számszakilag és szövegesen bemutatja vagyonát, pénzügyi helyzetét és eredményességét. Mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A számviteli törvény szabályozza, hogy melyik vállalkozásnak milyen típusú beszámolót kell készítenie, és milyen határidőre kell közzétennie azt. Főbb típusai: éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló. Az éves beszámolóra kötelezett vállalkozásoknak üzleti jelentést is kell készíteniük. A beszámolókat a törvényben meghatározott esetekben könyvvizsgálati kötelezettség is terheli.

A vállalkozások átalakulásakor, egyesüléskor, szétváláskor ún. átalakulási vagyonmérleget és vagyonleltárt kell készítsenek.

Regisztrált könyvelőink összeállítják beszámolóját.

Igény esetén könyvvizsgálatát is lebonyolítjuk.

Érdekel!

Egyszerűsített éves beszámoló

Az egyszerűsített éves beszámoló a legtöbb könyvelőirodával könyveltető vállalkozás számára alkalmazható beszámolási forma. A számviteli törvény meghatározza, hogy pontosan mely vállalkozások alkalmazhatják az adminisztrációt csökkentő egyszerűsítéseket. A három mutató, amit ehhez ismerni kell: a mérlegfőösszeg, az éves nettó árbevétel és az átlagosan foglalkoztatott létszám. Figyelemmel kell lenni az egyéb feltételekre is, pl. tőzsdén szereplő részvénytársaság, anyavállalat, stb. számára nem válaszható ez a beszámolási forma.

Néhány éve már lehetőség van a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló választására is a még kisebb méretű vállalkozások számára.

Kiegészítő melléklet összeállítása

A kiegészítő melléklet minimális adattartalmát a számviteli törvény részletesen szabályozza. Ez egy szöveges bemutató a vállalkozás adott évi teljesítményéről, melyben lehetőség nyílik a mérlegben és eredménykimutatásban szereplő számok részletezésére, időbeli alakulásának bemutatására.

A kiegészítő melléklet a vállalkozás iránt érdeklődőknek szól. Így lehetőséget ad arra, hogy a számszaki beszámolóban esetlegesen elsikkadó, a cégvezetés számára fontos folyamatokat kiemelje. Egy jövőbeli tervezett hitelfelvétel vagy új üzleti partnerek bevonása érdekében is bővíthető hasznos kimutatásokkal.