Az év elején ismét bővült a fordítottan adózó kör. Nézzük meg, milyen termékek és szolgáltatások áfáját kell a fordított módszer szerint meghatározni 2017-ben.

A fordított adózás lényege

Fordított áfa esetén az eladó az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, vagyis nettó áron értékesít, az áfát pedig a vevő fizeti be (és általános eseben egyidejűleg le is vonhatja, azaz pénzügyi értelmeben áfa fizetésre vagy visszaigénylésre egyik félnél sem kerül sor).

A fordított áfa alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen.

Mely termékeket és szolgálatásokat érint a fordított áfa?

A fordított adózás alá eső termékek és szolgáltatások körét az áfa törvény 142. § tartalmazza. Ide tartozik a legtöbb hulladékfajta (műanyag, üveg, fémek, stb.), különféle fémtermékek és sokféle gabona (kukorica, búza, zab, rozs, stb.), a törvény 6., 6/A és 6/B mellékletei szerint, ahol VTSZ szám szerint ellenőrizhetjük a konkrét tételeket.

Fontos tudni, hogy ezt a szabályt kell alkalmazni a felszámolás alatt álló vállalkozóval szemben is.

A legutóbbi módosítások

2016. július 16-ától már fordított adózás alá tartozik az olyan, ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló építési-szerelési vagy egyéb szerelési munkát megvalósító szolgáltatásnyújtás is, amely esetében az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása egyszerű bejelentéshez kötött.

2017. január 1-jével pedig kibővült a fordított adózás alá tartozó fémhulladékok köre (az egyébként fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok közé tartozó) krómhulladék és törmelék, valamint vanádimhulladék értékesítésével.

Fordított adózású számla tartalma

A számlán a szokásos tételeken felül fel kell tüntetni az alábbiakat is:

  • mind a vevő, mind pedig a szállító az adószámát,
  • a „fordított adózás” kifejezést,
  • a kötelező adatszolgáltatáshoz célszerű a számlán feltüntetni a VTSZ számot, a mennyiséget kilogrammban.

A számlán áthárított adó, adómérték, százalékérték nem szerepelhet.

A teljesítés időpontja

Fordított adózás esetén a fizetendő adó megállapításának időpontja eltér az ügylet teljesítése időpontjától, az alábbiak közül legkorábban bekövetkező esemény időpontja határozza meg:

  • az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvétele,
  • az ellenérték megtérítése,
  • a teljesítést követő hónap tizenötödik napja.

Az előlegről is számlát kell kiállítani, a fordított adózás miatt ez áfát nem tartalmaz, az eladó adófizetésre nem kötelezett. Az áfa bevallásban a fordított áfás ügyletre kapott és fizetett előleget nem kell feltüntetni.