Banális dolognak tűnik, de sokszor mégis problémát okoznak a számlán kötelezően feltüntetendő adatok. Nézzük végig, melyek is ezek.

Az áfa törvény 169. §-a adja meg a számla kötelező adattartalmát.

Kötelező adatok a számlán

 • a számla kibocsátásának kelte,
 • a számla sorszáma,
 • a számlakiállító neve, címe, adószáma,
 • a vevő neve, címe,
 • az értékesített termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, nettó egységára,
 • az áfa százaléka és értéke,
 • valamint devizás számla esetén, az áfa értéke forintban átszámolva, illetve az alkalmazott árfolyam.

Egyes ügyleteknél szükség van további kötelező adatok feltüntetésére is

 • A belföldi adóalany részére kibocsátott számlán minden olyan esetben szerepeltetni kell a vevő adószámát, ahol a termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás során áthárított adótartalom eléri, vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot.
 • Fordítottan adózó termékek esetén fel kell tüntetni a VTSZ számot.
 • Közösségen belüli értékesítés esetén fel kell tüntetni a vevő és számlakiállító EU adószámát is, valamint a mentességre való hivatkozást is.
 • Közvetített szolgáltatás esetén fel kell tüntetni ezt a tényt.
 • KATA-s vállalkozó mindig rá kell írja a számlára, hogy "kisadózó".
 • Egyéni vállalkozó mindig rá kell írja a számlára, hogy "egyéni vállalkozó" vagy "e.v" és nyilvántartási számát is fel kell tüntesse.
 • Pénzforgalmi elszámolást választó esetén fel kell tünteti a "pénzforgalmi elszámolás" kifejezést.
 • Ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki, az "önszámlázás" kifejezésnek szerepelnie kell rajta.
 • Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében fel kell tüntetni a pénzügyi képviselő adatait.
 • Új közlekedési eszköz értékesítési esetén fel kell tüntetni a meghatározott adatokat.
 • Különbözet szerinti szabályozás esetén fel kell tüntetni a megfelelő kifejezést.
 • Környezetvédelmi termékdíjjal érintett esetben az erre vonatkozó záradékokat kell feltüntetni.